Sistemes RFID/NFC
La tecnologia RFID o identificació per radiofreqüència permet transmetre informació sobre la situació o estat dels productes a temps real, automatitzant la traçabilitat, i eliminant així processos manuals.

Es tracta d’oferir lectura sense visibilitat directa, lectures massives de tags i accés directe a la informació de l’etiqueta, enregistrada al xip del tag.

Depenent de la necessitats haurem de triar la tecnologia RFID a utilitzar.

TIPUS

UHF/HF/LF
Principalment s’utilitza en d’aplicacions logístiques complexes en què es requereixen lectures a gran distància.

NFC
Indicat per a establir comunicacions properes.

S’ha de tenir en compte:
El tipus de xip (memòria i sensibilitat)
Tipus d’antena del tag i mida
Material sobre el qual s’aplicarà
Aplicació concreta per a la qual serà utilitzat

APLICACIONS

Logística i stocks de magatzems
Autenticació de productes
Tracking
Publicitat

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!